ลูกค้าต่างชาติหา Life One Wireless 28 ตรม ราคา 4.1 - 4.4 ล้าน


onumabalee มี 2 ห้องค่ะ
ห้องปล่าว ไม่เคยเข้าพักอาศัย
Sticker


Sticker


Atsadej มี Hot Deal ประมาณ ราคาเริ่มต้น 4.2 ล้านครับ ห้องโครงการ
Sticker


Sticker


visuda มีคะ แต่5.5ล้าน
Sticker


Sticker


X